Vedran Mimica

Vedran Mimica rođen je 1954. godine u Zagrebu, Republici Hrvatskoj gdje je 1979. godine diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku studija pohađao je nekolicinu poslijediplomskih kolegija, u splitskoj Dioklecijanovoj palači (1979. -1981.), ljubljanskom Plečniku (1984.) te na Tehničkom Sveučilištu u Delftu, Nizozemskoj (1985. -1986. i 1990. -1991.)

Na poziv Hermana Hertzbergera, osnivača i prvog dekana Berlage Instituta u Amsterdamu, Mimica se u siječnju 1991. godine pridružio tom institutu u svojstvu projektnog koordinatora. Trenutno obavlja dužnost prodekana za Izradu obrazovnog programa i kurikuluma te vođenje istraživačkih aktivnosti.

Vedran je u svojstvu predavača, gostujućeg kritičara i vanjskog evaluatora držao predavanja na brojnim arhitektonskim fakultetima diljem svijeta te sudjelovao kao kritičar u žirijima na brojnim svjetskim sveučilištima.  Organizirao je niz radionica u Zagrebu, Splitu, Sarajevu, Ljubljani, Beogradu i Tirani u svrhu obnove i razvoja gradova jugoistočne Europe nakon masovnih ratnih razaranja na području bivše Jugoslavije. U razdoblju od 2005. do 2008. godine bio je voditelj projekta „Novi svjetionici hrvatskog arhipelaga“ koji se odvijao u sklopu Programa društvene preobrazbe Matra (Matra Social Transformation Programme) za središnji i istočnu Europu, nizozemskog Ministarstva vanjskih poslova.

Aktivno piše i objavljuje na temu arhitekture i arhitektonskog obrazovanja kako u stranim tako i u domaćim tiskovinama: Domus, Hunch, Architectur Aktuell, Architecture-Seoul, Čovjek i prostor – Zagreb, AB-Ljubljana, Oris-Zagreb.

Vedran je redoviti član brojnih domaćih i međunarodnih arhitektonskih natječaja. 2003. i 2007. godine bio je nezavisni stručnjak za Nagradu Europske Unije za suvremenu arhitekturu – Nagrada Mies van der Rohe. Nastupio je u sastavu žirija u kategoriji projektiranja za RIBA Nagrade Predsjednikove medalje studentima (RIBA President’s Medals Student Awards) za 2007. godinu.

Vedran je u velikoj mjeri angažiran u kuratorskim aktivnostima organiziranjem kako hrvatske izložbe, tako i izložbe Berlage Instituta na 10. venecijanskom bijenalu. 2007. godine bio je direktor kustoskog tima na 3. Međunarodnom bijenalu arhitekture u Rotterdamu.

Natrag